Home / Muzea morskie i marynarki wojennej / Petersburg - Aurora 12

Aurora - krążownik pancernopokładowy typu Diana - najbardziej znana jest z tego, że oddany z niej strzał (ślepym nabojem) uznaje się za sygnał do rozpoczęcia szturmu na Pałac Zimowy w Petersburgu i tym samym - do bolszewickiej rewolucji 1917 roku. Poza tym brała udział w bitwie pod Cuszimą, a podczas oblężenia Leningradu zdjęte z niej działa wykorzystano na lądzie do obrony przed Niemcami. Od 1922 pełniła rolę okrętu szkolnego, a od 1948 funkcjonuje jako muzeum. Obecnie zakotwiczona jest w jednej z odnóg Newy przy Moście Sampsonowskim, mniej więcej w połowie drogi między Twierdzą Pietropawłowską a Dworcem Fińskim (widok na mapie). Godziny odwiedzin można znaleźć na stronie krążownika, choć jak to w Rosji, należy podejść do nich ostrożnie i mieć zarezerwowany "Drugi termin".